slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Stres pierwsza pomoc

STRES PIERWSZA POMOC (SPP)

Program STRES – PIERWSZA POMOC (SPP) przygotowany jest z myślą o wszystkich tych, którzy odczuwają na własnej skórze negatywne skutki długotrwałego stresu. Dla tych, którym ciśnienie związane ze stresem destabilizuje życie i nie pozwala normalnie szczęśliwie funkcjonować. Również dla tych, którzy potrzebują zmian w swoim życiu, a boją się zrobić pierwszy krok.

49)Celem programu SPP jest ukazanie uczestnikom nowatorskiego sposobu myślenia, a co za tym idzie, nowego sposobu postrzegania siebie i otaczającego świata. Odmiennego widzenia zmian zachodzących w życiu i wyzwań, które się pojawiają. Proponuję Tobie, abyś spojrzał(a) na siebie z innej perspektywy i obiektywnie ocenił, czy to co robisz do tej pory, sprawdza się i działa? Żebyś zadał sobie jedno kluczowe pytanie: Czy jesteś szczęśliwy? W moim programie SPP będę Ci towarzyszył na drodze odkrywania nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która Tobie sprzyja i Cię wspiera. Nie obiecuję Tobie cudów ani fajerwerków. Proponuję szczere otwarte spotkanie w atmosferze zrozumienia i szacunku.
Głównym założeniem programu STRES – PIERWSZA POMOC (SPP) jest bardzo kompleksowe podejście do tego tematu. Trzeba zdawać sobie sprawę że sam stres jest czubkiem góry lodowej, jest jedynie rezultatem określonego stylu życia. Bez istotnych zmian w tym zakresie nie jest możliwe trwałe zniwelowanie skutków stresu. Istota ludzka funkcjonuje na wielu poziomach: fizycznym (ciało), mentalno-emocjonalnym (rozum, ego emocje) i duchowym (sens życia, wewnętrzny spokój). Jedynie zintegrowana praca, bez pomijania jakiejkolwiek ze sfer życia, może dać zadowalające rezultaty.

50)
Dlatego w programie SPP przede wszystkim zajmuję się profilaktyką i kształtowaniem postaw sprzyjających odporności na stres. Budowaniem wewnętrznej siły w oparciu o uniwersalne zasady, które się wyznaje, w połączeniu z praktycznym zastosowaniem technik i ćwiczeń minimalizujących skutki występowania stresu. Program SPP, w zależności od potrzeb, może składać się z dwóch odpowiednio skomponowanych części:
  1. Teoretycznej – gdzie przedstawione będzie pojęcie stresu w kontekście różnych podejść psychologicznych. Omówione będą procesy biochemiczne i fizjologiczne związane z powstawaniem stresu, jak i sposoby jego niwelowania. Położony będzie nacisk na kluczową rolę, jaką odgrywa świadomość i zmiana stylu życia w kształtowaniu postaw wolnych od napięć i stresu. Dowiecie się również wiele dobrego na temat naturalnych sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem, oraz omówiona będzie rola jaką odgrywa zdrowe i zbalansowane żywienie.
  2. Praktycznej, gdzie zaprezentowane będą podstawowe techniki pracy z ciałem w formie praktyk uelastyczniających kręgosłup i wzmacniających układ nerwowy i odpornościowy, szczególnie narażone na negatywne wpływy długotrwałego stresu. Poznamy zasady prawidłowego głębokiego oddechu. Zaznajomimy się z technikami uspokajania umysłu. Będziemy obserwować swoje emocje i nauczymy się adekwatnie reagować na „sytuację życiową”. Szereg tych ćwiczeń będzie można wykorzystać bezpośrednio w swoim miejscu pracy, lub w domu bez konieczności stwarzania dodatkowych warunków przestrzennych. Doświadczycie również rozluźniających praktyk relaksacyjnych. Dowiemy się jak radzić sobie z natarczywymi myślami i chaosem myślowym, jak wzmocnić koncentrację i na koniec jak czerpać radość z życia pełnymi garściami!!!
W zależności od potrzeb i możliwości czasowo-przestrzennych obydwie części mogą być odpowiednio rozbudowane i tak dopasowane, aby uzyskać optymalne rezultaty i korzyści dla uczestników.

ZAKRES PROGRAMU STRES – PIERWSZA POMOC:
  1. Praca nad rozwojem własnej wewnętrznej siły gwarantującej spokój i pewność siebie w obliczu zmian.
  2. Polepszenie umiejętności radzenia sobie w wymagających sytuacjach.
  3. Zmniejszenie objawów fizycznych i psychosomatycznych będących wynikiem stresu.
  4. Praca z przekonaniami i podświadomością, czyli trening z umysłem czyniący go mocnym i giętkim w obliczu stresu.
  5. Nauka prostych i łatwych do powtórzenia w domu bądź pracy ćwiczeń związanych z prawidłowym oddechem, relaksacją i rozluźnieniem napięć mięśniowych w ciele.
  6. Nauka technik uważność na chwili bieżącej czyli bycia w teraźniejszości, rozumiana jako samoobserwacja (myśli i emocji), dająca możliwość bardziej świadomej i zrównoważonej odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, bez nawykowych ograniczających reakcji.
Tym właśnie zajmuje się program SPP, czyli kompleksowym podejściem do zagadnienia stresu i wskazaniem skutecznych sposobów radzenia sobie z nim.
KOGO CENIĘ I JAK PRACUJĘ
Przede wszystkim pracuję na zasadzie wykładu-prezentacji multimedialnej z elementami ćwiczeń. Stwarzam przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów i interakcji wśród uczestników. Dzięki czemu każde spotkanie jest inne i daje członkom grupy to, co na dany moment jest niezbędne, by się rozwinąć. W pracy indywidualnej, a także grupowej z programem SPP, staram się wyważyć w odpowiedniej proporcji część teoretyczną i praktyczną. Stosuję ćwiczenia oddechowe i fizyczne zaczerpnięte z wielowiekowych tradycji pracy z ciałem kultur dalekiego wschodu, jak i praktyk współczesnych ludzi zachodu, takich jak Johannes Schultz czy Edmund Jacobson. Używam sprawdzonych i potwierdzonych przez naukowców technik koncentracji i uspokojenia umysłu.
W programie przeze mnie opracowanym opieram się na twórczości znanych autorytetów ze świata szeroko pojętego rozwoju świadomości i psychologii, takich jak: Eckhart Tolle, Marshall B. Rosenberg, Neale Donald Walsch, czy Stephen R. Covey, Viktor Frankl i Martin Seligman.

KORZYŚCI dla FIRM i INSTYTUCJI:

wzrost wydajności i skuteczności działań,
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
spadek zachorowalności wśród personelu,
wyższy poziom zadowolenia z pracy i pogłębienie relacji z firmą,
polepszenie relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami i klientami.

KORZYŚCI INDYWIDUALNE:
56)
uspokoisz chaos myślowy
poprawisz zdolność koncentracji
poprawisz pamięć
nauczysz się jak pracować z podświado
mością i jak zmieniać schematy myślowe, które już Ci nie służą
nauczysz się nie walczyć z emocjami, poz
ostając na poziomie neutralnego obserwatora
dowiesz się jak rozwijać cechy chara
kteru sprzyjające odporności na stres
54)
poznasz techniki rozluźniania i puszczania napięć
poprawisz funkcjonowanie układu odpornościowego, układu nerwowego i układu gruczołów dokrewnych
uelastycznisz swój kręgosłup
nauczysz się prawidłowo oddychać

55)
odkr
yjesz wewnętrzną przestrzeń ciszy i spokoju
poczujesz głębszy kontakt ze sobą
będziesz mieć wszelkie przesłanki by odkryć sens swojego życia.Aby poznać formy współpracy dla firm i instytucji jak i indywidualne przejdź do zakładki OFERTA